Quân cờ vây bằng đá cao cấp 700k

Quân cờ vây

  • Quân cờ: Bộ quân cờ chuẩn  180 quân trắng và 181 quân đen, cộng 2 bên được 361 
  • Quân cờ vây cao cấp chất liệu đá bóng lì, Cong một mặt 
  • Khối lượng: 2.4kg
  • Kích thước quân: 2.3cm, dày 0.6cm
quan co vay bang daquan co vay bang da
quan co vay bang da
bo co vay bang da
bo co vay bang da