Cách vẽ Bàn cờ tướng

Cách vẽ Bàn cờ tướng

 Bàn cờ là một hình chữ nhật do 9 đường dọc và 10 đường ngang cắt vuông góc tạo 90 điểm hợp thành. Một khoảng trống gọi là sông (hay hà) nằm ngang giữa bàn cờ, chia bàn cờ thành hai nước bằng nhau. Mỗi bên có một cung Tướng hình vuông so 4 ô hợp thành tại các ô 4, 5, kể từ đường ngang cuối của mỗi bên, trong 4 ô này có vẽ 2 đường chéo xuyên qua. các hoa thị được đánh dấu để bày 5 binh và 2 pháo.

Cách vẽ Bàn cờ tướng


Bàn cờ và các khu vực trên bàn cờ
Theo quy định bàn cờ được đặt đứng. Bên dưới là bên Đỏ (đi trước), bên trên là bên Đen (đi sau). Các đường ngang được đánh số từ 1 đến 8 từ phải qua trái. Các đường dọc được đánh số từ 9 tới 1 từ phải qua trái.