Nguyên tắc trong khai cuộc cờ vua P2

1. Không nên dâng cao các quân tốt trước mặt vua vì nếu các tốt này đẩy lên như H4 và G4 vua sẽ trở lên rất thiếu an toàn  và dễ bị tấn công.
khai cuoc trong co vua

Vua sẽ rất an toàn nếu trong vị thế 1 mã và 1 tượng đã được phát triển
khai cuoc trong co vua

Bây giờ, chúng ta có thể đưa nốt con mã còn lại lên !, mã C3. Sau đó lên tượng E3 hoặc F4. Tiếp theo sẽ mang Hậu lên, đồng thời tạo sự liên kết cho hai Xe. Đây là một nguyên tắc trong phát triển quân, tạo sự liên kết cho hai Xe. Nếu chúng ta phát triển tất cả các quân nhẹ, phát triển Hậu và nhập thành, thì hai Xe sẽ liên kết được với nhau.
Lên mã
khai cuoc trong co vua

Tượng E3 hoặc có thể lên tượng F4
khai cuoc trong co vua

Lên hậu tạo sự liên kết giữa 2 xe
Khai cuoc trong co vua
Bây giờ, cả 2 xe đã sẵn sàng tham gia chiến đấu, chúng ta có thể đưa chúng ra cột D và cột E.

Khai cuoc trong co vua

Khai cuoc trong co vua

Thông thường, chúng ta nên đưa Xe chiếm các cột mở, có thể là cột e, cột d, hoặc bất cứ cột nào khác được mở. Nên nếu không có con tốt b2 ở đây, thì Xe sẽ được đưa sang b1. Nếu không có chốt c2, thì Xe sẽ ở c1.

khai cuoc trong co vua

khai cuoc trong co vua

Đây là cách phát triển quân tốt nhất - Vâng ! nhưng dĩ nhiên là đối thủ của chúng ta cũng đi quân, chứ ko đứng yên như vậy :D