Cách chơi cờ vua căn bản nhất


BÀN CỜ VÀ CÁCH SẮP XẾP QUÂN CỜ

Cờ vua là trò chơi dành cho 2 người.
Mỗi người chơi cờ vua giống như 1 vị tướng chỉ huy trong quân đội. Mỗi bên có 16 quân.

bàn cờ vua gồm:  

 •   8 dòng  mỗi dòng có 8 ô.
 •   8 cột, mỗi cột có 8 ô
 •   Có 64 ô tất cả
1 bộ quân cờ vua gồm :
 •    16 quân đen 
 •    16 quân trắng
  Các quân cờ của mỗi bên bao gồm: 8 Tốt Tốt đenTốt trắng,
                                                            2  Mã đenMã trắng,
                                                            2 Tượng Tượng đenTượng trắng,
                                                            2 Xe Xe đenXe trắng
                                                            1 Hậu Hậu đenHậu trắng 
                                                            1 Vua Vua đenVua trắng

Luật cờ vua quy định bên trắng luôn luôn đi trước.

Bàn cờ vua có 8 hàng ngang, 8 cột dọc. Mỗi hàng có 8 ô. Bàn cờ có tất cả 64 ô. 32 ô màu trắng và 32 ô màu đen.
1 bàn cờ tiêu chuẩn là bàn cờ có ô cờ ở góc tay phải luôn là ô màu trắng.
cách chơi cờ vua căn bản nhất
Bàn cờ vua beclin

Cách di chuyển các quân cờ vua

 • Quân  Vua: được di chuyển theo đường chéo, hàng ngang hoặc cột dọc nhưng mỗi lượt đi chỉ đi được 1 ô.
 • Quân Hậu: được di chuyển nhiều ô trên bàn cờ theo đường chéo hàng ngang hoặc cột dọc.
 • Quân Xe: có thể di chuyển nhiều ô trên bàn cờ chỉ cần cùng cột dọc hoặc hàng ngang. 
 • Quân Tượng: có thể di chuyển nhiều ô trên cùng đường chéo mà nó đứng.
 • Quân Mã: từ vị trí hiện tại, mã có thể đi đến 1 trong những ô gần nhất nhưng không nằm trên cùng hàng ngang cột dọc, hay đường chéo với ô nó đang đứng.
 • Quân Tốt: mỗi bên có 8 quân tốt. Ở nước đi đầu tiên tốt có thể tiến 1 hoặc 2 nước trên cùng cột dọc. Từ lần di chuyển thứ 2, con tốt đó chỉ thể tiến 1 ô. Tốt ăn theo đường chéo trong phạm vi 1 ô hướng về phía trước. Sức mạnh của quân tốt được phát huy cao nhất khi tốt được phong cấp thành 1 trong các quân hậu, xe, tượng, mã. Trong cờ vua, trước khi phong cấp, tốt không thể lùi.
Vấn đề lỗi kỹ thuật trong luật chơi cờ vua quốc tế

Trong một ván chơi cờ vua, được xác định là vi phạm một lỗi kỹ thuật khi:
 • Đi quân không đúng luật. Vd: Nhập thành sai nguyên tắc.
 • Chạm tay vào quân cờ nhưng không đi quân cờ đó hoặc đã chạm tay vào quân đối phương nhưng không ăn.
 • Đặt quân Vua vào thế bị chiếu bao gồm cả khi Vua bị chiếu mà không tiến hành chạy hoặc che chắn.
 • Vi phạm số lỗi kỹ thuật quy định sẽ bị xử thua (tùy giải đấu).